Curriculum

Nome: Ramón Otero Pulín

Inscrito no REAT como Guía de Turismo Deportivo TD-LU-000257

Ficha corredor ITRA

Titulacións deportivas:

– Técnico Deportivo en Media Montaña (TD2 Media Montaña) según Real Decreto 702/2019, de 29 de Novembro.

– Técnico Deportivo en Montaña e Escalada Nivel 1 (TD1) según Real Decreto 318/2000, de 3 de marzo.

– Ciclo de Grao Medio en Sendeirismo según Real Decreto 702/2019, de 29 de Novembro.

Outra formación deportiva:

– Carreiras por Montaña e Medioambiente (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)

– Promoción e Organización de Carreiras por Montaña (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)

– Curso de Introducción á Meteoroloxía de Montaña (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)

– Curso de Meteoroloxía de Montaña II (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)

– Curso de Responsabilidade Civil (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)

– Curso de Responsabilidade Civil en Actividades de Montaña II: Estudio de Casos (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)

– Curso Básico de Xestión do Risco (Escuela Española de Alta Montaña – eeAm)