Camiños de Chantada

O proxecto ten como obxectivo a posta en valor dunha parte tan importante do noso patrimonio como son os camiños tradicionales que entretecen os lugares, os soutos, as carballeiras,… do noso concello. Estes camiños/sendeiros que foron unha parte importantísima da cultura, da economía,…, en definitiva da vida dos nosos antepasados; atópanse na actualidade totalmente abandoados (moitos deles supoño que case serán irrecuperables) en boa medida por falla de uso, pero tamén por desidia ou incluso por aproveitamente ilegal da súa superficie por parte de particulares.

Por todo isto, o proxecto presentado por Monte da Roda ó Concello de Chantada consiste na recuperación, sinalización e mantemento da maior cantidade posible de tramos destes camiños ata facer o que poderíamos chamar unha “tea de araña” que se extenda a tódolos recunchos do concello (incluso comarca nun futuro) e permita que tanto a nosa xente como os visitantes foráneos poidan disfrutar a pé dos máis fermosos recunchos da nosa xeografía. Xa sei que se trata dun traballo tremendamente extenso e complicado, pero “carallo había que intentalo”.

Dende aquí gustaríame expresar o máis sinceiro agradecemento á xente que me animou a botar adiante esta idea, ó Concello de Chantada por confiar en Monte da Roda e xa de paso a quen de aquí en adiante queira facer calquera aporte de información que me axude neste traballo.